Pilot belicht
In het blad Maatschappij & Politiek werd in de serie 'Pilot belicht' geregeld verslag gedaan van ervaringen die binnen de pilot zijn opgedaan.


Pilot belicht M&P oktober 2014 Eerste vwo-examendownload
Pilot belicht M&P december 2013 Havo-pilot geƫvalueerddownload
Pilot belicht M&P maart 2013 Hogere denkvaardighedendownload
Pilot belicht M&P november 2012 Inspelen op actualiteitdownload
Pilot belicht M&P mei 2012 Analysevaardighedendownload
Pilot belicht M&P april 2012 Lesmateriaal havo vwodownload
Pilot belicht M&P december 2011 Verslag pilotdocentdownload
Pilot belicht M&P juni 2011 Nieuws over de pilotdownload
Pilot belicht M&P december 2010 Nieuws over de pilotstudiedownload