Voorlichting
Wilt u voorlichting gaan geven over het nieuwe programma aan de leerlingen van de derde klas?

Hieronder vindt u twee voorbeelden van voorlichtingsmateriaal van pilotscholen.
(Vanwege copyright zijn afbeeldingen en krantenartikelen niet in de presentatie opgenomen).