Lesfragment 3 (14 minuten)

Start van het domein Binding (5 vwo).


In deze les is er een klassengesprek over het hoofdconcept Binding. De actualiteit komt aan de orde. Er wordt gesproken over de verandering in binding, het belang van sociale media en de inzet van een jongen voor de Moslimbroeders in Syrië. Daarna proberen leerlingen kernconcepten te herkennen in een tekst. Het lesfragment wordt afgesloten met een klassikale nabespreking.