Lesfragment 2 (9 minuten)

Voorbereiding op het examen (5 havo).


In deze les analyseren leerlingen een bron. Ze moeten zo veel mogelijk kernconcepten herkennen in een artikel over Mali en wisselen dit uit in groepjes. In de nabespreking vraagt de docent welke nieuwe inzichten de leerlingen hebben gekregen over de kernconcepten.