Lesfragment 1 (9 minuten)

Afsluiting van het domein Vorming (4 havo).


In deze les maken de leerlingen in groepjes een mindmap. Ze komen tot verbanden tussen de kernconcepten die  horen  bij Vorming. De docent bespreekt de manier waarop de groepjes deze opdracht aanpakken.