In de praktijk
In 2011 zijn veertien pilotscholen van start gegaan met het nieuwe programma in het vierde leerjaar, zeven die het havoprogramma uitprobeerden, zes die het vwo-programma uitprobeerden, één school deed beide.
De docenten van de pilotscholen komen regelmatig bijeen om ervaringen te delen. Ook vindt er uitwisseling plaats van voorbeeldlesmateriaal, verwerkingsopdrachten en toetsen.
Het is mogelijk om contact op te nemen met één van de pilotscholen om te horen hoe zij invulling hebben gegeven aan het programma.

De pilot voor havo en vwo is in 2013 en 2014 geëvalueerd. De conclusie luidde dat de vernieuwing van het examenprogramma voor maatschappijwetenschappen heeft geresulteerd in een goed haalbaar en een goed uitvoerbaar leerplan maatschappijwetenschappen voor havo en vwo. De aansluiting van de toetsing (zowel SE als CE) op het beoogde leerplan is nog voor verbetering vatbaar. Inmiddels is een groot deel van de kritiekpunten opgelost in de nieuwe versie van de syllabus, die de basis vormt voor het examenprogramma dat in 2017 landelijk wordt ingevoerd (in leerjaar 4). U vindt de evaluaties op de pagina ervaringen uit de pilot.

Op de jaarlijkse docentendagen van de NVLM zijn presentaties gegeven over de pilot maatschappijwetenschappen. Zie de PowerPointpresentaties.

De filmpjes geven een impressie van de concept-contextbenadering in de lespraktijk van een pilotschool.