Voorbeeldlesmateriaal
Hieronder vindt u een deel van het voorbeeldlesmateriaal dat ontwikkeld is en dat gebruikt wordt op de pilotscholen. U vindt op deze pagina:
  • De vernieuwde versie (tweede druk) van de boekjes Hoofdconcepten en kernconcepten (voor havo en voor vwo). Deze boekjes passen bij het examenprogramma dat in 2017 landelijk wordt ingevoerd.
  • De placemat en het affiche met de hoofd- en kernconcepten. 
  • De link naar het oefeninstrument maatschappijwetenschappen. In deze 'app' oefenen leerlingen met kernconcepten en krijgen ze opdrachten waarin ze de kernconcepten moeten toepassen. Het instrument geeft daarna feedback op de antwoorden van de leerlingen. De app is in ontwikkeling, beoordeel zelf welke opdrachten u kunt gebruiken.
  • Voorbeeldlesmateriaal dat gebaseerd is op eerdere versies van het examenprogramma. Dit materiaal sluit niet aan bij de huidige syllabi. Het gaat om een boekje over de context samenlevingsvormen voor havo en een boekje over de context 'Wording van de moderne westerse samenleving' voor vwo. Het materiaal is niet up to date, maar geeft wel een beeld van de context.


Lesmateriaal Hoofdconcepten en Kernconcepten havo, tweede drukdownloaden
Lesmateriaal Hoofdconcepten en Kernconcepten vwo, tweede drukdownloaden
Placematdownloaden
Affichedownloaden

 

  • Recensie eerste druk kernconceptenboekjes
  • Oefeninstrument maatschappijwetenschappen ('de app'). De app is in ontwikkeling, beoordeel zelf welke opdrachten u kunt gebruiken.
  • Artikel over oefeninstrument maatschappijwetenschappen
  • Voorbeeldlesmateriaal uit de eerste fase van de pilot: context samenlevingsvormen (havo). Het materiaal is niet up to date, maar geeft wel een beeld van de context.
  • Voorbeeldlesmateriaal uit de eerste fase van de pilot: context 'Wording van de moderne westerse samenleving'  (vwo).  Het materiaal is niet up to date, maar geeft wel een beeld van de context.