Examens
Cito heeft ten behoeve van pilotscholen voorbeeldexamens voor havo en vwo gemaakt, voorzien van een toelichting wat en op welke wijze bevraagd wordt.
In 2013 is op pilotscholen voor het eerst het Centraal Examen havo afgenomen op basis van het nieuwe examenprogramma. In 2014 volgde het eerste Centraal Examen voor vwo. Deze examens zijn gebaseerd op het eerste pilot examenprogramma. Inmiddels zijn per juni 2015 de definitieve versies van de syllabi beschikbaar (zie: Examenprogramma's).