Examenprogramma's
In 2017 wordt op alle scholen die maatschappijwetenschappen aanbieden, gestart met het nieuwe examenprogramma maatschappijwetenschappen. Deze examenprogramma's (voor havo en vwo) en de bijbehorende syllabi voor havo en vwo vindt u onderaan deze pagina.

Het eerste landelijk havo-examen gebaseerd op dit nieuwe programma is in 2019.
Het eerste landelijk vwo-examen gebaseerd op dit nieuwe programma is in 2020.

In 2019 is er daarnaast nog een 'bezemexamen' op basis van het oude programma voor havo, in 2020 is er een 'bezemexamen' voor vwo.

De syllabi voor havo en vwo geven een toelichting op het CE-deel van de examenprogramma's. Op basis van deze syllabi kunt u zich een goed beeld vormen van wat in het centraal examen gevraagd kan worden. De handreiking schoolexamen (gecombineerd voor havo en vwo) geeft een toelichting op het SE-deel van de examenprogramma's.

Het examenprogramma is gebaseerd op de adviezen van twee commissies onder leiding van Paul Schnabel. Deze twee adviezen vindt u hieronder.