Op deze website informeren we u over de invoering en de inhoud van het vernieuwde examenprogramma. Vanaf de invoering van de vernieuwde tweede fase, eind jaren negentig, was er een sterke behoefte aan een nieuw examenprogramma voor het profielkeuzevak maatschappijwetenschappen. Het huidige programma wordt in meerdere opzichten als verouderd ervaren.

Inmiddels is het besluit genomen om in augustus 2017 het nieuwe examenprogramma maatschappijwetenschappen in te voeren (te starten met het vierde leerjaar havo en vwo).

Karakteristiek voor het nieuwe examenprogramma is de concept-contextbenadering. Daarmee verdwijnt de thematische aanpak van het huidige programma. Het programma bevat compleet vernieuwde domeinen.  

Concepten

De vier hoofdconcepten zijn: 
 • Vorming
 • Verhouding
 • Binding
 • Verandering.

De vier hoofdconcepten met 23 kernconcepten zijn voor havo en vwo gelijk.

Contexten

Contexten zijn een selectie uit de maatschappelijke problematieken en processen die in het vak aan de orde komen. De contexten zijn verschillend voor havo en vwo
Voor havoVoor vwo
 • Samenlevingsvormen
 • Maatschappelijke verschillen
 • Veiligheid
 • Keuzecontext (SE)
 • Keuzecontext (SE)
 • Machtsverhoudingen in de wereld
 • Natievorming en de rol van de staat
 • De wording van de moderne westerse samenleving

 

Vernieuwingen in vogelvlucht

Twee studenten van Hogeschool Saxion te Enschede hebben in het kader van de specialisatie Media en Educatie een interactieve digitale brochure gemaakt.
Hierin worden de vernieuwingen van het examenprogramma maatschappijwetenschappen in vogelvlucht getoond en vertellen pilotdocenten over hun ervaringen.


Lesmethodes

Voor het nieuwe programma worden twee lesmethodes gemaakt: Actua en Seneca. Bij beide uitgevers zijn nu de eerste lesboeken verkrijgbaar. Meer informatie: